Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. SIDORSKIEJ 23.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5
Znak sprawy: ZGL.BOM/WW/p.20/17
Termin: 2017-12-12
Miejsce: Siedziba ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego5
Ogłoszono dnia: 2017-12-04
Ogłoszono przez: Anna Stolc

Przedmiot ogłoszenia

ZGL.BOM/WW/p.20/17 Biała Podlaska 2017-12-04