Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny ustny przetarg na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Janowska 2- o pow. 55,10m²

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy:
Termin: 2013-01-15
Miejsce: ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 12, I piętro)
Ogłoszono dnia: 2013-01-04
Ogłoszono przez: Piotr Poniewozik

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.  21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5

ogłasza pierwszy publiczny ustny przetarg  na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku  Janowska 2- o pow. 55,10m²,

położony na parterze, posiadający instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, z przeznaczeniem na dowolne cele.

Cena wywoławcza  60zł/m², wadium  4.500 zł,  wartość postąpienia 2zł/m².

Termin przetargu  15 stycznia 2013r. w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 12, I piętro)godz. 10:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23%.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

          W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które w okresie 3 lat poprzedzających przetarg:

1)    wypowiedziały umowę najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu,

2)    którym ZGL wypowiedział umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 

Podmiot udostępniający informację: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Wiesława Wołosz

Data wytworzenia informacji: 2013-01-04 14:30:00

Data udostępnienia informacji: 2013-01-04 14:30:00