Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg na na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy:
Termin: 2021-10-21
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2021-10-11
Ogłoszono przez:
Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej

ogłasza przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej stanowiącej:

- działkę nr 1494/6 o powierzchni 365m² zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalno–usługowym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 188m² i pow. użytkowej 326,01m², w tym lokal użytkowy na parterze o pow. 44,26m² i 6 lokali mieszkalnych (parter, piętro, poddasze), w tym dwa pustostany -  o łącznej pow. 281,75m²;
- działka 1494/5 –o powierzchni zabudowy 331m², zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 98m², bez dostępu do drogi publicznej;
- działka nr 1494/2 – o powierzchni 334m² , w niewielkiej części (około 14m²) zabudowana budynkiem gospodarczym (przedłużenie budynku gospodarczego z działki 1494/5).

Szczegółowe warunki przetargu oraz opis nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na stronie www.zglbp.pl.

Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2021r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 745.000 złotych brutto, słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.900,00zł (słownie złotych czternaście tysięcy dziewięćset ) najpóźniej w dniu 20 października 2021r. na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie wynosić będzie 1.000 złotych.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.