Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w budynku: Prosta 17 o pow. 47,73m² i Plac Wolności 2 o pow. 50,73m²

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
Znak sprawy:
Termin: 2013-02-05
Miejsce: ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 12 I piętro)
Ogłoszono dnia: 0000-00-00
Ogłoszono przez: Piotr Poniewozik

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszypubliczny przetargustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego  w budynku  

  • Prosta 17   o  pow. 47,73m² usytuowany na parterze , wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, z przeznaczeniem na dowolne cele. Cena wywoławcza  netto 20zł/m², wadium 1500zł, wartość postąpienia 2 zł/m²
  • Plac Wolności 2 o pow. 50,73m² zlokalizowany na parterze, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, z przeznaczeniem na dowolne cele. Cena wywoławcza netto 60zł/m², wadium 4.000 złotych, wartość postąpienia 2 zł/m².

Termin przetargu  05 luty  2013r.- siedziba ZGL  Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

(pokój nr 12  I piętro)

  • godz. 10:00 – Prosta 17
  • godz. 10:15 – Pl. Wolności 2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5  wadium najpóźniejw dniu przetargudo godz. 9:30.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23% Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30.

            Uczestnicy przetargu winni posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania interesów oferenta.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które w okresie 3 lat poprzedzających przetarg:

1)     wypowiedziały umowę najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu,

2)     którym ZGL wypowiedział umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Wiesława Wołosz

Data wytworzenia informacji: 2013-01-24 13:30:00

Data udostępnienia informacji: 2013-01-24 13:30:00