Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5 położonego na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 30 w Białej Podlaskiej,

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
Znak sprawy:
Termin: 2023-10-11
Miejsce: sala konferencyjna ul. Żeromskiego 5, Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2023-09-20
Ogłoszono przez: Monika Marczuk

Biała Podlaska, dnia 20.09.2023r.

 

Ogłoszenie o przetargu

           

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5 położonego na I piętrze (II kondygnacji) budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 30 w Białej Podlaskiej, usytuowanego na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 1091/34 o łącznej powierzchni 1150m², składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni 38,77m² - wraz z udziałem wynoszącym 0,014 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo do gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali.

Szczegółowe warunki przetargu oraz opis nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na stronie www.zglbp.pl

1.      Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej.

2.      Przetarg odbędzie się 11 października 2023r. o godz. 11ºº. w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.

1.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000 złotych netto, słownie: dwieście tysięcy złotych (transakcja zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2023r. poz. 1570/).

3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu 10 października 2023r na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

4.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.

- Warunki przetargu ustnego w trybie Kodeksu cywilnego