Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Wynajem lokali

Sidorska 23

Lokal o powierzchni: 51,19 m2Biała Podlaska dnia 10.09.2020r.

ZGL DOM.WW.p.12.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności

w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23 o powierzchni 51,19m² , w tym:

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 5,64m²,
  • pomieszczenie nr 2 o pow. 4,80m²,
  • pomieszczenie nr 3 o pow.14,85m²,
  • pomieszczenie nr 4 o pow. 20,82m²,
  • pomieszczenie korytarza - pow. 2,01m²,
  • pomieszczenie łazienki o pow. 1,80m²,
  • pomieszczenie w-c o pow. 1,27m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.900zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Termin  przetargu – 22 września 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

 Adres Ogrzewanie
 ul. Sidorska 23
 centralne ogrzewanie
  
 Powierzchnia   Instalacje
 51,19 m2
 wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,
  
 Piętro  Cena
 parter ogłoszony II przetarg