Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Wynajem lokali

Plac Wolności 10

Lokal o powierzchni: 37,24 m2

 Adres Ogrzewanie
 Plac Wolności 10
 centralne ogrzewanie
  
 Powierzchnia Instalacje
  40,64 m2, 37,24 m2
 wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  
 Piętro Cena
 I piętro
 w trakcie przetargu


Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.