Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Wynajem lokali

Krótka 3

Lokal o powierzchni: 12,79 m2
                                                                                                  

Biała Podlaska, dnia 20.12.2019r.

 

 

ZGL.DOM.WW.p.20.2019

 

 

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego w centrum miasta na poddaszu  budynku przy Krótkiej 3 w Białej Podlaskiej, składającego się z jednego pomieszczenia o 12,79m², wyposażonego w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza netto 20zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 30 grudnia 2019r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu 83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .