Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Terebelskiej 45a (lok.nr 1-75) w Białej Podlaskiej

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Terebelskiej 45a
Znak sprawy:
Termin: 2012-09-07
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2012-08-31
Ogłoszono przez:

Biała  Podlaska  30.08.2012r 

L.dz. WM/MD/………./2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

 

         Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Terebelskiej 45a 
(lok.nr 1-75) w Białej Podlaskiej, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 5 zwraca się z prośbą o podanie ceny:

1. Dostawy wodomierzy zgodnie z poniższym zestawieniem.

 

Lp

Rodzaj armatury

Ilość szt.

1

Wodomierz do wody zimnej  Ø15,  QN 1,0  

        115

2

Wodomierz do wody ciepłej  Ø 15, QN 1.0

        115

3

Uszczelka wodomierza Ø 15

        460

 

2. Odkupienia wodomierzy zdjętych bez aktualnej legalizacji różnych producentów.

     Ilości jak wyżej.

Wymagany  termin wykonania zamówienia 28.09.2012r.; wymagany okres gwarancji – min. 3 lata.

         Wypełnione oferty należy składać w terminie do 07.09.2012r. godz. 1200 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat). Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

         Wszelkie informacje uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 4 lub pod nr tel. 343-39-71 u p. Marek Darecki.

Zarząd Wspólnoty

 Leszek Kukawski
 

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-08-31 09:23:00

Data udostępnienia informacji: 2012-08-31 09:23:00