Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej w siedzibie ZGL Sp. z o.o.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o
Znak sprawy: D/2/2022
Termin: 2022-01-28
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2022-01-18
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

D/2/2022 Biała Podlaska 2022-01-18

Biała  Podlaska, dn. 18.01.2022r.

 

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

NR SPRAWY: D/2/2022

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej w siedzibie ZGL Sp. z o.o.

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 35kWp na dachach budynków zlokalizowanych w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5 na działkach nr geod. 2558 i 2559/2 (Obręb 1).

2.   Szczegółowy zakres zamówienia określa „Specyfikacja Techniczna PV” stanowiąca załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

3.  Oferty należy złożyć w terminie do 28.01.2022r. do godz. 1200 w następujący sposób:   w formie elektronicznej: na adres mailowy: t.trzybinski@zglbp.pl 


Załączniki: