Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Informacja - lista wstępna

I N F O R M A C J A
W związku z dużą ilością wniosków złożonych w ostatnich dniach stycznia 2018 r. oraz napływem wniosków nadesłanych drogą pocztową nie jest możliwa ich pełna weryfikacja do dnia 5 lutego 2018r. Z tego powodu wstępna lista osób zakwalifikowanych do najmu wraz z informacją dotyczącą dalszych wymagań zostanie opublikowana w terminie do dnia 9 lutego 2018r.

Bernadeta Puczka
Zarząd ZGL Spółki z o.o.