Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Informacje o terminie składnia wniosków

Szanowni Państwo!

W związku z wypełnioną ankietą kwalifikacyjną prosimy o przesłanie poniższych dokumentów, niezbędnych do wstępnej weryfikacji formalno – finansowej mającej na celu wybór osób spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu w budynkach przy ul. Jana III Sobieskiego 2,4,6 w Białej Podlaskiej w ramach programu pilotażowego „Mieszkanie Plus”, a mianowicie:

  1. Wniosek o zakwalifikowanie do najmu lokalu;
  2. Oświadczenie nr 1 Wnioskodawcy/Osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o posiadaniu/nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego ;
  3. Oświadczenie nr 2 Wnioskodawcy/Osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o miejscu zameldowania (załącznik nr 2 do wniosku); 
  4. Oświadczenie Nr 3 Wnioskodawcy/Osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o zobowiązaniu się do zameldowania na pobyt stały w Białej Podlaskiej po zawarciu umowy najmu; 
  5. Oświadczenie Nr 4 Wnioskodawcy/Osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o zatrudnieniu i wysokości comiesięcznych dochodów ; 
  6. Oświadczenie Nr 5 Wnioskodawcy/Osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o posiadaniu/nieposiadaniu zobowiązań znacząco obniżających posiadane dochody; 
  7. Oświadczenie Nr 6 Wnioskodawcy/Osoby zgłoszonej o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności; 
  8. Oświadczenie Nr 7 Wnioskodawcy/Osoby zgłoszonej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
  9. Oświadczenie nr 8 dotyczące zgody na weryfikację w BIG Infomonitor

Wniosek i oświadczenia wypełnione przez wnioskodawcę i wszystkie pełnoletnie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania (formularze do pobrania są dostępne na stronie Spółki www.zglbialapodlaska.pl) należy przesłać drogą pocztową na adres Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska, bądź złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5. Powyższe dokumenty będą przyjmowane w terminie od 2 stycznia 2018r. do 31 stycznia 2018r.

O wynikach wstępnej weryfikacji formalno-finansową poinformujemy drogą e-mailową