Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Lista osób, które przeszły pozytywną weryfikację zdolności czynszowej

Komisja Kwalifikacyjna niniejszym zawiadamia, że niżej wymienione osoby przeszły pozytywnie weryfikację zdolności czynszowej:

ID Skrót od Imienia Skrót od Nazwiska
1499416959 Ilo Ako
1502449771 Bea AND
1498842909 Agn And
1512932240 Ane And
1499022576 Dor And
1499333326 Mon And
201800004 Dan Ang
1509913504 ELŻ ARS
1498799474 Woj Ant
1512666066 Daw Bab
1499263272 Aga Art
1498833754 ANN BAG
1499614891 Hel Bał
1498810763 DAM BAN
1499410653 Daw Bec
201800006 Wie Bar
1499107469 Dar Bar
1498811381 Bar Bar
1502372163 Pat Ber
1501228463 Hon Bie
201800032 Mał Bie
1509123759 Ann Bie
1506071180 Agn Bie
1512468410 Ewe Bie
1512890212 Pio Bie
201800024 Bar Bie
201800005 Ann Bie
1499614080 Mar Bil
1498985889 Mar Bil
1499756978 Mag Boh
1506804159 Ann Bor
1504297389 Iwo Bie
1506006391 Ann Boś
1513416666 Aga Bog
1503413563 Dor Brz
1498813317 Jer Brz
1499546974 Elz Buc
1498853199 Mac Bud
1498809851 KAR BYS
1509993054 Mar Cho
1498813382 Pio CHO
1510335687 Mat Cho
1498833037 Mar Cho
1501504283 Kat Chr
1512924796 Daw Cio
1498801412 Mag Cza
1498820104 BOG CZE
1498844054 Kla Cze
1511188190 Jar Cze
1499443169 JUS DAN
1502469245 MAG DAW
1498937684 Mar Del
1499156118 Iza Der
1498805892 Mar Der
1514319355 Mar Dęb
1503470491 Mar Dmi
1514382162 SON DOŁ
1511807380 Agn Fij
1511177436 Kat Fil
1509365133 DOR FRA
1499260319 Mon Fro
201800001 Art Gab
1502980140 MIL GAJ
1502660679 Ewa Gim
1498800225 Pau Gło
1502448571 ANN GOL
1498832635 Mic Gre
1513524325 Mag Grz
1511250993 Raf Guz
1509455354 Iga Haj
1505125398 Kar Har
1499326779 Ann Har
1513172200 Dor Hła
1502792824 Woj Hna
201800003 Jac Hod
1500396677 Iwo Hoł
1514710495 Rad Ign
1504180621 Ren Jak
1499264095 Bea Jan
1500363525 Bea Jas
1498808629 ANN JAS
1510341668 Mon Jet
1514486639 Grz Juc
1513853486 Mon Jur
1499180905 Mał Kal
1512566430 Ann Kal
201800013 Edy Kal
1498820747 Agn Kam
1512164730 Mag Kam
1510150598 Joa Kap
1498846401 Mar Kas
1507747625 Mar Kaw
201800021 Edy Kaw
1499852245 MAR KIE
1502207933 MAR KIS
1499061683 Iwo Kło
1499099997 Est Kon
1499873312 Mag Kon
1499072199 Łuk Kop
1498998524 Rob Kos
1513189737 Prz Kow
1510941027 PAW KOW
201800023 Kar Koz
201800026 Żan Bor
1510165126 Mac Koz
1507030521 Kat Kra
1499717774 Kat Kra
1499453777 Kam Bro
1502816141 Mał Kró
1509563547 Jus Kru
1499181809 Wio Kry
1498809589 Ant Brz
1499265955 Elż Krz
1500577783 Syl Buj
1498809725 Kam Cha
1501490967 Seb Kud
1500398812 Edw Kuk
1498982314 Mar Kuk
201800009 Mar Cho
1498820021 ANN CHR
1503817809 Ane Chr
1500282454 Ann Kup
1498903692 Tom Kup
1511456952 Aga Cze
1499258237 Kat Czu
1509194653 Ada Dar
1501251819 Sab Den
1505379158 Urs Dry
1498823697 Iza Kut
1499330520 Bar Kuz
201800014 Ren Dun
1511473208 Syl Kuź
1500830466 ALI KUŹ
1506062925 Dar Kwi
1499095547 Ann Lac
1503402953 Ann Lat
1501773448 Iwo Lat
1502104616 ZBI FID
1498848118 MAR LES
1505723568 Syl Lew
1500296990 Ann Lew
1504089801 Bea Lew
1513013796 Gab Fil
1499605096 Mar Gaj
1511342441 Mir God
1499179233 Mil Goł
1498917520 Ann Łuc
1514573793 Jac Gro
1499008935 Mar Guz
1499782397 Ann Łup
1508830957 Kry Har
1499064417 Mar Mac
1504194929 And Icz
201800010 Ann Jak
1513151056 Mac Mak
1499105116 Ren Jow
1499878710 Mal Jus
1513258424 Paw Kal
1507914808 Elż Mal
1514716095 Agn Kal
1501599035 Bar Mal
1498834454 Gra Mał
1498824590 ROB KAM
1499011452 AGN MAR
1508326056 Mac Mar
1514450437 Joa Mat
1510221038 Grz Kam
1506886134 Ewe Kil
1499014468 Ann Kir
1499276571 Ren Kli
1514581774 Agn Kło
1500278927 Łuk Mic
1514567293 Pat Mic
1498807802 Mal Koc
1510080712 Syl Kom
1498810320 Syl Kon
1501178778 Ber Mik
1498901130 Mon Kop
1498814755 Kon Mil
1498810011 Mał Mir
1499115743 Prz Mir
1499190586 Mar Kor
1513797078 Emi Kor
1499369598 Emi Kor
201800020 Mał Mły
1511441098 Mon Moc
1499620416 Agn Moc
201800029 Dan Kos
1499024869 BEA MUS
1498827848 Adr Mus
1510129790 Ole Myr
1502641157 Mon Kot
1499257752 Mon Kot
1498804330 Fra Kow
1507659643 Ewe Nes
1506972184 Mat Koz
1502295986 Kam Nie
1500832695 KAT KOZ
1499278513 Mon Kry
1501429003 AGN KUB
1499370431 Nat Kuc
1498814899 Nat Nus
1508268308 Ann Och
1498851347 Rom Och
1507061128 Bar Oci
1512726603 Urs Kuk
1499363395 Emi Kur
1507288423 Syl Kur
1501593749 Aga Kus
1499189179 Emi Kus
1504100837 Agn Ols
1499790773 Rob Len
1502137711 Mar Lip
1514712709 Mat Lot
1505848581 Jol Łoz
1502130309 Pat Oso
1499094361 Mar Oss
1499962760 Paw Pac
1500390636 Raf Paj
1498839260 Agn Pan
1507549886 Mon Par
201800008 Paw Par
1498943860 Pau Łyc
1501161703 Boż Mac
1499712429 Ewe Mai
1501579265 Edy Pia
1509015663 Agn Mak
1510295537 Wio Mat
1506270839 Prz Maz
1501359631 Mar Pie
1512842500 Jus Pie
1511084038 AGA PIE
1514536974 Mar Maz
1498815851 AGN PIO
1513701433 Dar Piw
1498808181 Bea Mis
1498805558 Aga Mis
1509049433 Ann Mon
1513615769 Dar Naz
1500491277 Syl Nic
1513341463 Jar Nik
1498805360 Ann Pro
1506500748 Tom Now
1502180157 Sła Prz
1498891716 Pio Prz
1507215016 Mał Olc
1498841622 Mar Ole
1499794132 Bea Ole
1502269281 Mar Rac
1501085328 Emi Osa
1500924449 Boż Osi
1501187662 Rob Osi
1501757965 MAR PAW
1499110664 Tom Rog
1498917443 Zbi Rom
1503000064 Jus Rom
1499066130 Mał Rom
1499100360 Mar Rom
1498807456 Mar Róż
1505306466 KLA PHA
1510336260 Ann Ryn
1499098971 Paw Sad
1513512846 KRZ SAD
1514400024 Joa SAD
1498850819 ILO SAD
1513158515 Jow Pie
1499718530 Tom Pie
1499367671 Pio Pie
1498824808 Jol Saj
1499350156 Rad Saj
1502609833 Ewa Sał
1498808486 Bea Pin
1502657039 Ane Pla
1498845842 Syl Saw
1499704914 Boż Saw
1499064410 And Sem
1500454644 Ren Sem
1511352061 Łuk Sem
1512908343 Mon Sem
1514653921 Ewa Pla
1499194507 AGN POD
1499342271 Agn Pol
1501069781 Syl Sie
1513020123 Iza Sik
1503474979 Iwo Pop
1499515616 Mag Siu
1514580836 Pau Puc
1507370468 Kam Sko
1501672050 Mat Sło
1499170444 Sta Puc
1498848030 Mal Pus
201800012 Syl Rej
1498796925 ANN RES
1499667059 Mał Sok
1499754460 Ter Rog
1499358820 Jus Rub
1498804697 Grz Sta
1501678776 Mac Ste
1499094305 Kry Sad
1501761890 ANE STE
1498806608 Syl Ste
1509565212 Raf Sad
1499154714 Ann Ste
1502361341 Kar Sah
1506538157 Bea Sam
1499091803 DOR STR
1503770247 Mał Str
201800011 Agn Sem
1501523767 Kar Sep
1514478277 KAM SZA
1501781400 KRZ SID
1512144250 Pau Siw
1502740704 Ann Sze
1498809099 Pio Szo
1499074696 Agn Skr
1499885104 OLI SŁU
1499112093 Bea Sma
1498845472 And Szy
1501060857 Boż Sno
1498820663 Agn Świ
1501363627 Iza Sob
1511889849 Łuk Tar
1512945940 Iza Tka
1499074935 Dor Sos
1498827890 Ren Tor
1512984202 Jus Tra
1500460377 Raf Sta
1499268709 Mar Tro
1510092311 Kat Stę
1506084858 San Tur
1512823987 Emi Sup
201800030 Mar Szc
1501568989 Ren Tym
1500925847 Mat Szy
1499183777 Vio Uli
1500019257 Tsi Vol
1502905737 Mac Wak
1508262816 Mac Wak
1509954731 ANE WAL
1499013162 MAR WAR
1503426272 Kat Szy
1498891189 Iza Was
1509875454 And Was
1499183285 Raf Was
1498817553 Mar Świ
1498803663 Adr Was
1499363936 Nat Was
1504370026 Iwo Top
1511372012 Pat Tri
1502275938 Kat Waw
1498836916 Ann Wid
1507155454 Mał Wid
1501173260 Jak Wie
1498977076 Ald Tro
1499188483 WER WIL
1509372535 Grz Win
1499699757 Ann Wiz
1499114871 Agn Woł
1502515000 Mar Woł
1499101999 Agn Twa
1506605394 Ewa Woz
1498815555 Ann Woź
1498818175 Pio Tyc
1498841585 Wio Wyr
1499151266 Ewa Wys
1500041943 ŁUK TYM
1506429667 Syl War
1505124646 Wio Was
1507819010 Raf Waw
1509391489 jan wie
1514591721 Agn Zab
1508156584 Mar Zal
1501447419 AGN ZIE
1499184201 Ann Zub
1498813181 KAT ŻEL
1498775677 EMI ZAO
1498898603 Mag Zas
1498856822 Adr Żur
1511778990 Dom Życ
1514681670 Emi Żuk


Osoby umieszczone na powyższym wykazie zobowiązane są do złożenia dokumentów potwierdzających informacje wykazane w oświadczeniach, a w szczególności:

Odnośnie źródeł i wysokości wykazanych dochodów:

 1. W przypadku osób pracujących na podstawie umowy/kontraktu - umowa o pracę/zlecenie/o dzieło/kontrakt menadżerski/marynarski/umowa służby kontraktowej (wojsko, policja)/umowa rezydencka (lekarze rezydencji)/umowa na zastępstwo/umowa dot. zatrudnienia za granicą, zaświadczenie o zarobkach netto z okresu ostatnich trzech miesięcy lub PIT za poprzedni rok rozliczeniowy, potwierdzenie wpływu wynagrodzenia na konto w ostatnich 3 miesiącach;

 2. Studenci doktoranci/uczniowie otrzymujący stypendium naukowe, socjalne bądź inne świadczenia - zaświadczenie o przyznanym stypendium (socjalne, naukowe, za wybitne osiągnięcia, doktoranckie), udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada), potwierdzenie wpływu świadczenia na konto w ostatnich trzech miesiącach;

 3. Osoby posiadające ustalone prawo do świadczeń ZUS (emeryci, renciści, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) – decyzja o przyznaniu świadczenia ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy lub wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia na konto w ostatnich trzech miesiącach, bądź przekaz pocztowy; udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada);

 4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą - zależnie od wybranej formy opodatkowania: 
  1. Na zasadach ogólnych - wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatni rok poświadczony przez księgowego (lub właściciela);PIT-36 (skala 18%, 32%) lub PIT-36L (podatek liniowy 19%) za ostatni rok;

  2. Na podstawie ryczałtu - ewidencja przychodów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) , Pit – 28 za ostatni rok;

  3. na podstawie karty podatkowej - oświadczenie o osiąganych dochodach (karta podatkowa), Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określona wysokością należnego podatku, PIT za ostatni rok;

  4. Dodatkowo do każdej z powyższych form opodatkowania: zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, zaświadczeniu z US o niezaleganiu w podatkach;

 5. Osoby prowadzące działalność rolniczą - w przypadku działalności rolniczej zwykłej: - wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce, deklaracja do US o prognozie przychodów rocznych, Decyzja o wysokości dopłat (aktualna), w przypadku działalności rolniczej specjalnej - wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce, deklaracja do US o prognozie przychodów rocznych, decyzja o wysokości dopłat (aktualna), deklaracja hektarów przeliczeniowych;

 6. Dodatkowo do obu typów działalności - zaświadczenie o niezaleganiu z US, KRUS i Urzędu Gminy;

 7. W przypadku obcokrajowców - jeżeli obcokrajowiec mieszka za granicą i tam też pracuje – powinien przedstawić: zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, umowę o pracę + historię rachunku bankowego (wyciąg za ostatnie miesiące), bądź inne specyficzne dla danego kraju dokumenty zawierające analogiczne informacje, opcjonalnie: (w razie uzasadnionych wątpliwości) historia kredytowa – odpowiednik BIK pochodzący z kraju, gdzie obcokrajowiec posiada historię kredytową. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli obcokrajowiec mieszka i pracuje w Polsce, powinien przedstawić dokumenty jak wyżej, a opcjonalnie (w razie uzasadnionych wątpliwości) – historię kredytową: polski BIK (jeśli obcokrajowiec korzystał z kredytów i innych usług bankowych w Polsce).

 • Odnośnie danych osobowych – dokument potwierdzający tożsamość i numer lub – w przypadku dziecka - kserokopia odpis aktu urodzenia.

 • Odnośnie niepełnosprawności – aktualne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub orzeczenie o niepełnosprawności bądź zaliczenie do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Składane dokumenty winny potwierdzać informacje zawarte w złożonych wnioskach i oświadczeniach odnoszące się do wszystkich osób wskazanych we wniosku.

Powyższe dokumenty w formie kserokopii należy dostarczyć osobiście bądź listem poleconym do siedziby Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska, w terminie do dnia 19 lutego 2018r. do godziny 15:30.

Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentów.

Niedostarczenie powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o zakwalifikowanie do najmu.