Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa
Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


Działanie

Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


Tytuł projektu
Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A