Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Piłsudskiego 38

Lokale o powierzchni:  47,02 m2

 Adres Ogrzewanie
 ul. Piłsudskiego 38
 centralne ogrzewanie
  
 Powierzchnia   Instalacje
 47,02 m2
 wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  
 Piętro  Cena
 parter do negocjacjiOferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.