Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

INFORMACJA

dodano: 2021-06-21  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Wolności 12.


Biała Podlaska dnia 21.06.2021r.

 

ZGL DOM. WW. p. 7.2021                          

                                                                              
 

I N F O R M A C J A

     Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje, że lokal użytkowy o powierzchni 21,72m², zlokalizowany na I piętrze budynku przy PLAC WOLNOŚCI 12 w Białej Podlaskiej został przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i usług hazardowych). Oddanie lokalu w najem nastąpi w trybie przetargu ogłoszonego po upływie 21 dni liczonych od dnia 22 czerwca 2021r., tj. od daty opublikowania niniejszej informacji, przy cena wywoławczej stawki czynszu w wysokości netto 20 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Sp z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2021-06-21  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Pocztowej 2.

Biała Podlaska dnia 21.06.2021r.

 

ZGL DOM. WW. p. 6.2021                          

                                                                                                                                 

 

I N F O R M A C J A

 

       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje, że lokal użytkowy o powierzchni 59,32m², zlokalizowany na parterze budynku przy POCZTOWEJ 2 w Białej Podlaskiej został przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i usług hazardowych). Oddanie lokalu w najem nastąpi w trybie przetargu ogłoszonego po upływie 21 dni liczonych od dnia 22 czerwca 2021r., tj. od daty opublikowania niniejszej informacji, przy cena wywoławczej stawki czynszu w wysokości netto 17 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Sp z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

INFORMACJA

dodano: 2021-04-02  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl.Rubina 11-14/3

Biała Podlaska dnia 2.04.2021r.


 

ZGL DOM. WW. p. 5.2021                          

 


I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje, że lokal użytkowy o powierzchni 35,29m², zlokalizowany na parterze budynku przy PLAC RUBINA 11-14/3 w Białej Podlaskiej został przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i usług hazardowych). Oddanie lokalu w najem nastąpi w trybie przetargu ogłoszonego po upływie 21 dni liczonych od dnia 6 kwietnia 2021r., tj. od daty opublikowania niniejszej informacji, przy cenie wywoławczej stawki czynszu w wysokości netto 25 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Sp z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

 

INFORMACJA

dodano: 2021-03-18  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Krótkiej 3

Biała Podlaska dnia 18.03.2021r.

 

ZGL DOM. WW. p. 4.2021                          

                                                                                                                           

 

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje, że lokal użytkowy o powierzchni 18,90m², zlokalizowany na poddaszu budynku przy KRÓTKIEJ 3 w Białej Podlaskiej został przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i usług hazardowych). Oddanie lokalu w najem nastąpi w trybie przetargu ogłoszonego po upływie 21 dni liczonych od dnia 23 marca 2021r., tj. od daty opublikowania niniejszej informacji, przy cena wywoławczej stawki czynszu w wysokości netto 22 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Sp z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2021-01-05  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Brzeskiej 14

                                                                        Biała Podlaska dnia 05.01.2021r.

ZGL DOM.WW.p. 3.2021                            

 

                                                                                                                                

 

I N F O R M A C J A

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze  budynku przy BRZESKIEJ 14  w Białej Podlaskiej o powierzchni 66,99m².

Cena wywoławcza netto 25 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 12 stycznia 2021r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 


INFORMACJA

dodano: 2021-01-05  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Wolności 10

Biała Podlaska dnia 05.01.2021r.

ZGL DOM.WW.p.2.2021                             

 

                                                                                                                         

 

I N F O R M A C J A

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze  budynku przy PLAC WOLNOŚCI 10 w Białej Podlaskiej o powierzchni 40,64m².

Cena wywoławcza netto 25 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 12 stycznia 2021r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-11-02  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Wolności 12

Biała Podlaska dnia 30.10.2020r.

ZGL DOM.WW.p.16.2020                           

 

 

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy PLAC WOLNOŚCI 12 w Białej Podlaskiej o powierzchni 8,60m².

Cena wywoławcza netto 22 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 3 listopada 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-11-02  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Prostej 17

Biała Podlaska dnia  30.10.2020r.

ZGL DOM.WW.p.17.2020                  

 

I N F O R M A C J A

 

        Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy Prostej 17 w Białej Podlaskiej o powierzchni 61,84m².

Cena wywoławcza netto 22 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 3 listopada 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-10-07  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Wolności 10

Biała Podlaska dnia 07.10.2020r.

ZGL DOM.WW.p.15.2020                       

 

I N F O R M A C J A

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy PLAC WOLNOŚCI 10 w Białej Podlaskiej o powierzchni 37,24m².

Cena wywoławcza netto 20 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 13 października 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-09-04  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Narutowicza 32

Biała Podlaska dnia 03.09.2020r.

ZGL DOM.WW.p.14.2020                           

 

 

                                                                                                                       

 

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze  budynku przy NARUTOWICZA 32 w Białej Podlaskiej o powierzchni 52,33m².

Cena wywoławcza netto 25 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 08 września 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-08-06  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Plac Wolności 12

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje , że lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12 w Białej Podlaskiej o powierzchni 67,23m² został przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 11 sierpnia 2020r.

Cena wywoławcza do przetargu netto 38 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących lokalu i przetargu należy kontaktować się z Zakładem Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-08-06  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Sidorskiej 23

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje, że lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23  w Białej Podlaskiej o powierzchni 51,19m² został przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 11 sierpnia 2020r.

Cena wywoławcza do przetargu netto 22 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących lokalu i przetargu należy kontaktować się z Zakładem Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-07-17  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Narutowicza 30 (parter).

Biała Podlaska dnia  17.07.2020r.

ZGL DOM.WW.p.9.2020                             

 


I N F O R M A C J A

 

       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze  budynku przy Narutowicza 30 w Białej Podlaskiej o powierzchni 54,53m².

Cena wywoławcza netto 25 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 21 lipca 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-07-17  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Narutowicza 30 (I piętro).

Biała Podlaska dnia  17.07.2020r.

ZGL DOM.WW.p.10.2020                           

 


I N F O R M A C J A

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy Narutowicza 30 w Białej Podlaskiej o powierzchni 66,15m².

Cena wywoławcza netto 22 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia  21 lipca 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-07-17  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Prostej 17.

Biała Podlaska dnia  17.07.2020r.

ZGL DOM.WW.p.11.2020                           

 

                                                                                                                              

I N F O R M A C J A

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze  budynku przy Prostej 17 w Białej Podlaskiej o powierzchni 25,76m².

Cena wywoławcza netto 17 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia  21 lipca 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-06-02  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Moniuszki 29

Biała Podlaska dnia  1.06.2020r.

ZGL DOM.WW.p.6.2020                            

 


I N F O R M A C J A

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu  budynku przy Moniuszki 29 w Białej Podlaskiej o powierzchni 49,01m².

Cena wywoławcza netto 20 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 2 czerwca 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .INFORMACJA

dodano: 2020-06-02  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Warszawskiej 4

Biała Podlaska dnia  1.06.2020r.

ZGL DOM.WW.p.8.2020                            

 


I N F O R M A C J A

 

    Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze  budynku przy Warszawskiej 4 w Białej Podlaskiej o powierzchni 78,50m².

Cena wywoławcza netto 25zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 2 czerwca 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-06-02  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Jatkowej 4

Biała Podlaska dnia  1.06.2020r.

ZGL DOM.WW.p.5.2020                            

 

I N F O R M A C J A

 

     Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5

Biała Podlaska dnia  1.06.2020r.

ZGL DOM.WW.p.5.2020                            

 

 

                                                                                                                                

 

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze  budynku przy Jatkowej 4 w Białej Podlaskiej o powierzchni 58,22m².

Cena wywoławcza netto 25zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 2 czerwca 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

w Białej Podlaskiej o powierzchni 58,22m².

Cena wywoławcza netto 25zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 2 czerwca 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-06-02  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy Narutowicza 32

Biała Podlaska dnia  1.06.2020r.

ZGL DOM.WW.p.7.2020                            

 


I N F O R M A C J A

 

     Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu  budynku przy Narutowicza 32 w Białej Podlaskiej o powierzchni 46,20m².

Cena wywoławcza netto 20 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 2 czerwca 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu  83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .

 

INFORMACJA

dodano: 2020-02-13  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy Plac Wolności 12.

                                                                         Biała Podlaska dnia 13.02.2020r. ZGL DOM.WWp.4.2020                                                                                                                                                                       I N F O R M A C J A   Zakład Gospodarki Lokalowej ...
Czytaj więcej