Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

INFORMACJA

dodano: 2020-02-13  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy Plac Wolności 12.

 

                                                                       Biała Podlaska dnia 13.02.2020r.

ZGL DOM.WWp.4.2020                              

 

 

                                                                                                                                 

 

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy Plac Wolności 12 w Białej Podlaskiej o powierzchni 14,78m².

Cena wywoławcza netto 22zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 18 lutego 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu 83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .