Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Plac Wolności 12

Lokal o powierzchni: 144,03 m2


                 Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12  o powierzchni 144,03m², w tym:

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 25,94m²,
  • pomieszczenie nr 2 o pow. 45,54m²,
  • pomieszczenie nr 3 o pow. 17,19m²,
  • pomieszczenie nr 4 o pow. 42,22m²
  • pomieszczenie nr 5 o pow.9,93m²,
  • pomieszczenie w-c  o pow. 3,21m²

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 7.200zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 4 czerwca 2019r. godz. 10:30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.