Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Narutowicza 32

Lokale o powierzchni: 48,12 m2; 52,13 m2Biała Podlaska, dnia 18.09.2019r.

 

 

ZGL/BOM/WW/p.18/19

 

 

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego nr 5 zlokalizowanego na poddaszu  budynku przy Narutowicza 32 w Białej Podlaskiej, składającego się z 2 pomieszczeń , łazienki z w-c i korytarza o łącznej powierzchni 48,12m², wyposażonego w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z pieca gazowego usytuowanego w lokalu.

Cena wywoławcza netto 20zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 24 września 2019r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu 83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .