Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

STACYJNA 6

Lokale o powierzchni: 23,38 m2;  19,31 m2


 Adres   Ogrzewanie
 ul. Stacyjna 6 
 c.o. z kotła olejowego
  
 Powierzchnia 
 Instalacje
23,38 m2;   19,31 m2 
 wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  
 Piętro
 Cena
 I piętro
 do negocjacji

 
Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.