Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Narutowicza 30


Lokale o powierzchni:  66,15m2


 Adres Ogrzewanie
 Narutowicza 30 lok. nr  4
 gazowe
  
 Powierzchnia Instalacje
 66,15 m2
 wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  
 Piętro Cena
 I piętro
 do negocjacji


Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.