Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

INFORMACJA

dodano: 2020-01-22  |   astolc

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy KRÓTKIEJ 1-3.

Biała Podlaska, dnia 22.01.2020r.

 

 

ZGL.DOM.WW.p.3.2020

 

 

I N F O R M A C J A

 

         Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy KRÓTKIEJ 1-3 w Białej Podlaskiej, składającego się z 5 pomieszczeń , korytarza, łazienki i w-c o łącznej powierzchni 119,18m² ( z możliwością podziału na odrębne przedmioty najmu), wyposażonego w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 28 stycznia 2020r.

Bliższe informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 lub pod numerem telefonu 83 343 39 71 ;  516 150 138.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o. i na stronie www.zglbp.pl .