Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Brzeska 13

Lokale o powierzchni: 62,09 m2

 Adres Ogrzewanie
 Brzeska 13
 kocioł gazowy
  
 Powierzchnia Instalacje
 62,09 m2
 wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  
 Piętro Cena
piwnica
 do negocjacji, lokal wymaga remontu


Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.