Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Narutowicza 32

Lokale o powierzchni: 48,12 m2

 Adres Ogrzewanie
 Narutowicza 32
 kocioł gazowy
  
 Powierzchnia Instalacje
 48,12 m2
 wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  
 Piętro Cena
poddasze
 do negocjacji


Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.