Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Leszczynowa 3A

Lokale o powierzchni: 107,02 m2

 Adres Ogrzewanie
 Leszczynowa 3A
 kocioł na paliwo stałe
  
 Powierzchnia Instalacje
 107,02 m2
 wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  
 Piętro Cena
parter (cały budynek)
 do negocjacji


Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.