Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki
dodano: 2022-07-14  |   astolc

Prosta 17

Lokal o powierzchni: 36,07 m2O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 36,07m²   zlokalizowanego na i piętrze budynku przy ulicy PROSTEJ 17 na czas nieoznaczony na dowolną działalność .

Lokal wyposażony  w instalację : wodociągową , kanalizacyjną  i  centralnego  ogrzewania  (kotłownia węglowa w budynku).

Cena wywoławcza  netto 18,00zł/m², wadium 1.350zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 26 lipca 2022r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.