Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż pawilonu handlowego nr 1 zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Al. 1000-lecia 15 w Białej Podlaskiej.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL.BOM/WW/p.3/2018
Termin: 2018-03-27
Miejsce: Siedziba ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5
Ogłoszono dnia: 2018-03-14
Ogłoszono przez: Anna Stolc

Przedmiot ogłoszenia

ZGL.BOM/WW/p.3/2018 Biała Podlaska 2018-03-14
O G Ł O S Z E N I E
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż pawilonu handlowego nr 1 zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Al. 1000-lecia 15 w Białej Podlaskiej o powierzchni 21m² - konstrukcja stalowa , wypełnienie ścian i pokrycie z blachy ocynkowanej trapezowej, podłoga z desek na kratownicy. Rolety – 4 szt. podnoszone elektrycznie. Pawilon wyposażony w instalację elektryczną.

Cena wywoławcza 7085zł; Wadium 798,50zł.; wartość postąpienia 50zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2018 o godz. 10:00 w siedzibie ZGL przy ulicy Żeromskiego 5

Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia przedmiotów przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną pod numerem tel. 530 605 270.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040
  2. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
  3. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.
  4. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy okazać w dniu przetargu.
  5. Wadium wpłacone przez Uczestników przetargu, których nie wygrali przetarg zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
  6. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy:

a) Żaden z Uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej cenie wywoławczej,

b) Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
  2. Umowa kupna- sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą przedmiotu przetargu w siedzibie Organizatora przetargu.

Zobacz galerię zdjęć

Inne
Podmiot udostępniający informację:
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Anna Stolc
Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 15:01:00
Data udostępnienia informacji:2018-03-14 15:01:00

Pliki do pobrania

zgl-bom_ww_p-3_2018.zip