Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-10-07  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30.

Biała Podlaska dnia 07.10.2019r.

ZGL.DOM.WW.p.17.2019                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

        Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30  o powierzchni 42,18m², w tym:

  • pomieszczenie biurowe (1) – pow. 31,41m²,
  • pomieszczenie socjalne (2) – pow. 6,99m²,
  • pomieszczenie w-c – pow. 3,78m² .

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2.600zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kotłownia węglowa w budynku).

Termin przetargu -15 października 2019r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie