Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

Ogłoszenie

dodano: 2020-02-03  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy JANOWSKIEJ 2.Biała Podlaska dnia 30.01.2020r.

ZGL DOM.WW.p.1.2020                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

        Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy JANOWSKIEJ 2  o powierzchni 68,61m², w tym:

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 55,36m²,
  • pomieszczenie socjalne o pow. 9,90m²,
  • pomieszczenie  w-c     o pow.1,43m²,
  • łazienka   o pow. 1,92m²

Cena wywoławcza  netto 32zł/m²; wadium 4.400zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 11 luty 2020r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie