Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

Ogłoszenie

dodano: 2020-02-27  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 1 - 3.

                                                                                                    Biała Podlaska dnia  27.02.2020r.

ZGL DOM.WW.p.3.2020                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 1 - 3  o powierzchni 119,18m²  (z możliwością podziału na odrębne przedmioty najmu)

  • cena wywoławcza  netto 15zł/m² ( przy wynajmie całej powierzchni); wadium 3.700zł ;
  • cena wywoławcza netto  17zł/m² (przy podziale na odrębne przedmioty najmu ),
  • czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu –10 marca 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie