Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-09-02  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony dwóch lokali użytkowych w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 2

                                                                                                

                                                                                                  Biała Podlaska dnia 02.09.2019r.

ZGL.DOM.WW.p.15-16.2019                

 

O G Ł O S Z E N I E

 

        Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych w centrum miasta na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 2  o  powierzchni :

1)      lokal  o pow. 25,36m w tym:  

pow.19,88m² +części wspólne : korytarz 1,63m² + łazienka  2,47m²

     cena wywoławcza netto 25 zł/m²; wadium 1.300zł,

2)      lokal o pow. 79,76m², w tym:

     pow. 67,31m² + korytarz 3,83m² + łazienka 8,62m² ,

    cena wywoławcza netto 25zł/m², wadium 4.000zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokale wyposażone są w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania ( z kotłowni  węglowej w budynku).

Termin  przetargu – 10 września 2019r. ;

lokal nr 1 - godz. 10:00, lokal nr 2 – godz. 10:15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie