Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-05-24  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32.Biała Podlaska dnia 24.05.2019r.

ZGL BOM/WW/p.10/19             

 

O G Ł O S Z E N I E

 

          Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32  o powierzchni 52,13m², w tym:

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 27,54m²,
  • pomieszczenie nr 2 o pow. 13,00m²,
  • pomieszczenie nr 3 o pow.1,92m²,
  • łazienka z w-c  o pow. 4,38m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.900zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania  z pieca gazowego, z sieci komputerowej i telefonicznej

Termin  przetargu – 4 czerwca  2019r. godz. 10:15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie