Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2020-10-27  |   astolc

Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej

Identyfikator sprawy: D/5/2020


PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2019. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

Dostawa energii elektrycznej

 

 

NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       09310000-5


Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Szczegółowy opis zamówienia

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciu postępowania