Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2019-12-14  |   astolc

Przetarg nieograniczony - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Identyfikator sprawy: U/9/2019

 

 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2019. poz. 1843)

 

 

wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.


Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Formularz cenowy

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie