Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2019-11-29  |   astolc

Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Identyfikator sprawy: U/4/2019

 


PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2019. poz. 1843)

 

 

Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków

administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.


NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       90911200-8

2.       90919200-4,

3.       90914000-7

4.       90611000-3

5.       90620000-9

6.       90630000-2