Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

Ogłoszenie - sprzedaż lokalu użytkowego

dodano: 2020-01-13  |   astolc

Pierwszy przetarg ustny (aukcję) na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sidorskiej 25 w Białej Podlaskiej.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. z siedzibą

w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5

ogłasza pierwszy przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 15 o powierzchni 10,60m², zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 25 przy ul. Sidorskiej 25 w Białej Podlaskiej wraz z udziałem wynoszącym 0,010 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 1101 o powierzchni 191m² - cena wywoławcza brutto 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium 2.000zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej w dniu 27 stycznia 2020r. na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 500zł (słownie złotych: pięćset).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.


- Warunki przetargu ustnego
Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie