Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Wykonanie okresowej kontroli i konserwacji instalacji gazowych.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: remont
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy:
Termin: 2021-02-24
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2021-02-16
Ogłoszono przez:

Biała Podlaska 16.02.2021r.

                                                             
 

 Zapytanie ofertowe

 

 

            Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej będący Zarządcą Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości zaprasza do złożenia ofert na wykonanie okresowej kontroli i konserwacji instalacji gazowych w budynku zgodnie z art. 62 ust l pkt. 1 ppkt c, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234) budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Białej Podlaskiej wymienionych
w załączniku nr 1.

                Zakres kontroli określono w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3.
            Ofertę należy przygotować na dowolną ilość budynków Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wypełniając załącznik nr 1 do oferty. Przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę kwota z oferty danego obiektu.

            Termin wykonania kontroli określi Wykonawca, maksymalny termin do 31.12.2021r.

            Pisemną ofertę na poszczególne budynki Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości należy złożyć do dnia 24 lutego 2021 r. do godz. 1200 w pok. nr 10 (sekretariat) Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska.

 

 

Załączniki:

l. Wykaz obiektów

2. Wzór oferty

3. Wzór umowy