Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki
dodano: 2019-07-03  |   astolc

Piłsudskiego 15

Lokal o powierzchni: 115,69 m2Biała Podlaska dnia 12.08.2019r.

ZGL.DOM.WW.p.6A.2019                    

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony powierzchni użytkowej wydzielonej z powierzchni 115,69m² (z możliwością podziału na odrębne przedmioty najmu) zlokalizowanej przy ulicy PIŁSUDSKIEGO 15 w Białej Podlaskiej na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej. Adaptację powierzchni najemca dokona we własnym zakresie.

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 4.700zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 20 sierpnia 2019r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.