Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Łazienna 3

Lokal o powierzchni: 60,81 m2ZGL BOM/WW/p.7/19               

 

O G Ł O S Z E N I E

 

     Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi  publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze w budynku przy ulicy ŁAZIENNEJ 3  o powierzchni 60,81m², w tym:

  • pomieszczenie nr 1  pow. 41,06m²,
  • pomieszczenie nr 2 pow. 15,83m²,
  • łazienka z w-c pow. 3,92m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2.500zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, cwu z podgrzewacza elektrycznego, centralnego ogrzewania  z pieca gazowego, z sieci komputerowej i telefonicznej

Termin  przetargu – 21 maja 2019r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.