Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Janowska 27

Lokal o powierzchni: 104,40 m2Biała Podlaska dnia 05.08.2019r.

ZGL.DOM.WW.p.14.2019                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu  budynku przy ulicy JANOWSKIEJ 27  o  powierzchni 104,40m²  (z możliwością podziału na odrębne przedmioty najmu), w tym

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 5,60m²,
  • pomieszczenie nr 2 o pow. 28,74m²,
  • pomieszczenie nr 3 o pow. 8,75m²,
  • pomieszczenie nr 4 o pow. 9,00m²
  • pomieszczenie nr 5 o pow. 8,81m²,
  • pomieszczenie nr 6 o pow. 26,95m²
  • pomieszczenie w-c  o pow. 5,59m²
  • pomieszczenie  hollu o pow. 10.96m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 4.200zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 13 sierpnia 2019r. godz. 10:30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.