Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg ustny (aukcja) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza 30 w Białej Podlaskiej.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej
Znak sprawy:
Termin: 2023-10-20
Miejsce: sala konferencyjna ul. Żeromskiego 5, Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2023-10-03
Ogłoszono przez: Monika Marczuk

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza 30  w Białej Podlaskiej stanowiącej działkę nr ew. 2214/2, obręb 0001, o powierzchni 516m², zabudowaną budynkiem usługowym niepodpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 357,24m², w tym na każdej kondygnacji budynku znajdują się dwa lokale usługowe składające się z części handlowej/biurowej i zaplecza socjalno-sanitarnego (łączna powierzchnia lokali użytkowych wynosi 332,89m²), dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta o nr LU1B/00106796/0. Budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej nr 23/2023 ważne do 3 sierpnia 2033r. (do wglądu potencjalnych oferentów w siedzibie organizatora przetargu).

Szczegółowe warunki przetargu oraz opis nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na stronie www.zglbp.pl


-

1.      Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej.

2.      Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2023r. o godz. 11ºº. w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.

3.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.100.000 złotych brutto, słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych.

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 21.000,00zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) najpóźniej w dniu 19 października 2023r na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

5.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.

 - - Ogłoszenie o przetargu

-  - Warunki przetargu ustnego