Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.

dodano: 2021-12-10  |   zgl

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Wszystkich Świętych

dodano: 2021-10-27  |   wchilewicz

Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych już za kilka dni, Spółka Miejska Zieleń posiada w swoim asortymencie kwiaty żywe, sztuczne, znicze oraz wszystko co potrzebne do porządkowania i dbania o miejsca pochówku najbliższych.

Zieleń Sp. z o.o.
Brzeska 109
Biała Podlaska

3. miejsce Białej Podlaskiej w rankingu Forbesa

dodano: 2021-10-19  |   wchilewicz

3. miejsce Białej Podlaskiej w rankingu Forbesa

Biała Podlaska znalazła się w zaszczytnym gronie miast wyróżnionych przez magazyn „Forbes” w rankingu „Miast Przyjaznych dla Biznesu”. 

Zajęliśmy 3. miejsce w kategorii miast do 150 tys. mieszkańców za działania podjęte przez samorząd, by pomóc lokalnym przedsiębiorcom w trudnym czasie pandemii. W uroczystej gali, która odbyła się w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, uczestniczyli prezydent Michał Litwiniuk i zastępca prezydenta Maciej Buczyński.

Prezydent Michał Litwiniuk: „Jestem dumny z tego wyróżnienia i tak wysokiej lokaty. To my byliśmy jednym z pierwszych samorządów, które zwolniły przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu płatności lub rozłożeniu podatku na raty oraz z czynszu za najem lokali z zasobów spółki miejskiej ZGL. Nasz samorząd doceniono także za zaktywizowanie zawodowe mieszkańców poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej dzięki realizacji projektu unijnego „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie  własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska”.  Jego efektem było powstanie 44 nowych bialskich firm, które otrzymały środki finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji w kwocie ok. 30 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z dumą przyjąłem na  gali Forbesa w Poznaniu nasze wyróżnienie – ta nagroda to jednak nie tylko sukces, ale i zobowiązanie do dalszego rozwoju warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym mieście. Dziękuję  prezydentowi Maciejowi Buczyńskiemu oraz pracownikom Urzędu Miasta, to dzięki ich pracy i zaangażowaniu nasze miasto nieustannie się rozwija. Codziennie podejmujemy działania, by nasze miasto było przyjazne dla biznesu i by Biała Podlaska się rozwijała”.

Lista „Forbesa” powstaje w oparciu o analizę zmian w liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danego samorządu. Gala, podczas której wręczono wyróżnienia laureatom, wieńczyła pierwszy dzień Europejskiego Forum Samorządowego. Forum jest platformą wymiany doświadczeń oraz wiedzy dotyczącej strategicznych kierunków rozwoju miast, gmin i regionów, źródeł finansowania, a także wyzwań stojących przed władzami lokalnymi w związku z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością społeczną i gospodarczą. To część Local Trends, unikalnej inicjatywy samorządowej.

Źródło: www.bialapodlaska.pl

Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Langiewicza we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości

dodano: 2021-10-15  |   wchilewicz

Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Langiewicza we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości

Gmina Miejska Biała Podlaska  podpisała porozumienie o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, w którym strony zobowiązały się do współpracy w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Langiewicza w Białej Podlaskiej.

Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza utworzyć wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, której zadaniem będzie budowa mieszkań o umiarkowanych czynszach na wynajem bądź z opcją dojścia do własności.

Mieszkanie w systemie SIM to oferta dla rodzin o średnich dochodach, które przekraczają limit dochodowy pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają zaciągać długoterminowego zobowiązania w banku. 

Przewidywany czynsz w takim lokalu mieszkalnym szacowany jest na poziomie ok.13 zł/m² + koszty wywozu odpadów oraz mediów (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz) w zależności od indywidualnego zużycia. Faktyczna stawka czynszu będzie znana dopiero po wyborze wykonawcy a także od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Lokatorzy tych mieszkań, oprócz możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, będą mogli również skorzystać z dopłat z programu „Mieszkanie na Start” , który zakłada dopłaty do czynszu w okresie 15 lat od dnia podpisania umowy najmu.

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu, prosimy o wypełnienie ankiety. Papierowe wersje ankiet prosimy przekazać do Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej w terminie do 19 listopada 2021 r. (pok. nr 8) lub e-mailem, na adres: agnieszka.dzwonnik@bialapodlaska.pl.

Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w formularzu aktywnym, do czego zachęcamy jako szybszej i bezpieczniejszej opcji, biorąc pod uwagę obecne zagrożenie epidemiczne

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM wśród mieszkańców miasta Biała Podlaska i nie tylko a Państwa odpowiedzi udzielone w ankiecie informacje będą przydatne przy opracowaniu projektu budowlanego, pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań.

Nabór osób zainteresowanych odbywać się będzie w odrębnym postępowaniu.

Ankieta jest dostępna  poniżej w wersji elektronicznej, a także w wersji word oraz w wersji papierowej na sali obsługi w Urzędzie Miasta Biała Podlaska przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Wypełnij ankietę

Źródło: www.bialapodlaska.pl

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-10-11  |   wchilewicz

Przetarg na na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej

                           
    Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej

ogłasza przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej stanowiącej:

- działkę nr 1494/6 o powierzchni 365m² zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalno–usługowym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 188m² i pow. użytkowej 326,01m², w tym lokal użytkowy na parterze o pow. 44,26m² i 6 lokali mieszkalnych (parter, piętro, poddasze), w tym dwa pustostany -  o łącznej pow. 281,75m²;
- działka 1494/5 –o powierzchni zabudowy 331m², zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 98m², bez dostępu do drogi publicznej;
- działka nr 1494/2 – o powierzchni 334m² , w niewielkiej części (około 14m²) zabudowana budynkiem gospodarczym (przedłużenie budynku gospodarczego z działki 1494/5).

Szczegółowe warunki przetargu oraz opis nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na stronie www.zglbp.pl.

Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2021r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 745.000 złotych brutto, słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.900,00zł (słownie złotych czternaście tysięcy dziewięćset ) najpóźniej w dniu 20 października 2021r. na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie wynosić będzie 1.000 złotych.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.