Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Plac Wolności 2

Lokal o powierzchni: 79,76 m2
I N F O R M A C J A

 

 Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie  www.zglbp.pl została  wywieszona  na okres 21 dni  informacja  o oddaniu w najem  na czas nieoznaczony dwóch lokali użytkowych   na  dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  i hazardowych, zlokalizowanych  na I piętrze budynku przy ulicy

PLAC WOLNOŚCI 2 o powierzchni :

1)      lokal nr 6 o pow. 79,76m², w tym: pomieszczenie nr 1 (67,31m²), korytarz (3,83m²), pomieszczenie w-c (8,62m²).

Cena wywoławcza  netto 25zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.  

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.

  Adres Ogrzewanie
 Plac Wolności 2
centralne ogrzewanie (kotłownia węglowa w budynku)
  
 Powierzchnia Instalacje
 79,76 m2
wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  
 Piętro Cena
 I piętro
 20 zł/m2Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.