Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-04-23  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy KRÓTKIEJ 3.

Biała Podlaska dnia  22.04.2021r.

ZGL DOM.WW.p.4.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 18,90m² zlokalizowanego na poddaszu budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 3 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza  netto 18zł/m², wadium 1.000zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 5 maja 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-04-12  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy KRÓTKIEJ 3.

Biała Podlaska dnia  12.04.2021r.

ZGL DOM.WW.p.4.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 18,90m² zlokalizowanego na poddaszu budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 3 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza  netto 22zł/m², wadium 1.000zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 20 kwietnia 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-03-05  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku we współwłasności przy ulicy BRZESKIEJ 14

Biała Podlaska dnia 5.03.2021r.

ZGL DOM.WW.p.3.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku we współwłasności przy ulicy BRZESKIEJ 14 o powierzchni 101,42m²  , w tym:

1)      pow. 66,99m² własność ZGL,

2)      pow. 34,43m² własność prywatna

Cena wywoławcza  netto 20zł/m², wadium 2.700zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania ( z kotłowni lokalnej).

Termin  przetargu – 16 marca 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-02-19  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku we współwłasności przy ulicy BRZESKIEJ 14

Biała Podlaska dnia 19.02.2021r.

ZGL DOM.WW.p.3.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku we współwłasności przy ulicy BRZESKIEJ 14 o powierzchni 101,42m²  , w tym:

1)      pow. 66,99m² własność ZGL,

2)      pow. 34,43m² własność prywatna

Cena wywoławcza  netto 25zł/m², wadium 3.500zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania ( z kotłowni lokalnej).

Termin  przetargu – 2 marca 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Zapytanie ofertowe

dodano: 2021-02-18  |   astolc

Wykonanie okresowej kontroli i konserwacji instalacji gazowych.


Biała Podlaska 16.02.2021r.

                                                             
 

 Zapytanie ofertowe

 

 

            Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej będący Zarządcą Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości zaprasza do złożenia ofert na wykonanie okresowej kontroli i konserwacji instalacji gazowych w budynku zgodnie z art. 62 ust l pkt. 1 ppkt c, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234) budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Białej Podlaskiej wymienionych
w załączniku nr 1.

                Zakres kontroli określono w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3.
            Ofertę należy przygotować na dowolną ilość budynków Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wypełniając załącznik nr 1 do oferty. Przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę kwota z oferty danego obiektu.

            Termin wykonania kontroli określi Wykonawca, maksymalny termin do 31.12.2021r.

            Pisemną ofertę na poszczególne budynki Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości należy złożyć do dnia 24 lutego 2021 r. do godz. 1200 w pok. nr 10 (sekretariat) Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska.

 

 

Załączniki:

l. Wykaz obiektów

2. Wzór oferty

3. Wzór umowyOGŁOSZENIE

dodano: 2021-02-11  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Biała Podlaska dnia 11.02.2021r.

ZGL DOM.WW.p.2.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10 o powierzchni 40,64m²  , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 19,56m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 15,35m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 1,21m²,
 • korytarz o pow. 4,52m².

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 1.700 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, z możliwością podłączenia do miejskiej sieci  centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 23 lutego 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-02-11  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 3

Biała Podlaska dnia 11.02.2021r.

ZGL DOM.WW.p.1.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 3 o powierzchni 51,43m²  , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 38,34m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 9,90m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 3,19m²

Cena wywoławcza  netto 30zł/m²; wadium 3.100 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (elektrycznego).

Termin  przetargu – 23 lutego 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-01-29  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Biała Podlaska dnia 28.01.2021r.

ZGL DOM.WW.p.2.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10 o powierzchni 40,64m²  , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 19,56m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 15,35m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 1,21m²,
 • korytarz o pow. 4,52m².

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2.200 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, z możliwością podłączenia do miejskiej sieci  centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 09 lutego 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-01-29  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 3

                                                                                                    Biała Podlaska dnia 28.01.2021r.

ZGL DOM.WW.p.1.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 3 o powierzchni 51,43m²  , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 38,34m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 9,90m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 3,19m²

Cena wywoławcza  netto 38zł/m²; wadium 4.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (elektrycznego).

Termin  przetargu – 09 lutego 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2020-12-11  |   astolc

Przetarg nieograniczony - Usługi całodobowej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.

Identyfikator sprawy: U/11/2020

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2019. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

Usługi całodobowej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru

obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

 

 

 

NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       79710000-4

2.       98341120-2,

 

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciu

                   


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2020-12-11  |   astolc

Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Identyfikator sprawy: U/10/2020

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2019. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków

administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

 

 

NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       90911200-8

2.       90919200-4,

3.       90914000-7

4.       90611000-3

5.       90620000-9

6.       90630000-2

                      

 - Ogłoszenie o zamówieniu

 - SIWZ

- Wyjaśnienie treści SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciuOGŁOSZENIE

dodano: 2020-12-03  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

Biała Podlaska dnia  03.12..2020r.

ZGL DOM.WW.p.16.2020                     

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12  o powierzchni 8,60m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 1.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu – 15 grudnia 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.OGŁOSZENIE

dodano: 2020-11-23  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

                                                                                                    Biała Podlaska dnia 23.11.2020r.

ZGL DOM.WW.p.16.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

          Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12  o powierzchni 8,60m²

Cena wywoławcza  netto 22zł/m²; wadium 1.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu – 01 grudnia 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2020-11-13  |   astolc

Przetarg nieograniczony - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Identyfikator sprawy: U/7/2020

 

 

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2019. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

wywóz odpadów i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów z budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

 

 

NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       90510000-5

2.       90410000-4


Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Formularz cenowy

- Załącznik nr 1 do umowy

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciu postępowania           

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-11-13  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Biała Podlaska dnia 12.11.2020r.

ZGL DOM.WW.p.15.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10  o powierzchni 37,24m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.350 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu –24 listopada 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-11-02  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Biała Podlaska dnia 02.11.2020r.

ZGL DOM.WW.p.15.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

              Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10  o powierzchni 37,24m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 1.500 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu –10 listopada 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2020-10-27  |   astolc

Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej

Identyfikator sprawy: D/5/2020
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-10-07  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32

Biała Podlaska dnia 07.10.2020r.

ZGL DOM.WW.p.14.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego  parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32  o powierzchni 52,33m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 34,91m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 14,31m²;
 • pomieszczenie  wc o pow.  3,11m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2100 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu – 20 października 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-09-28  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32

Biała Podlaska dnia 28.09.2020r.

ZGL DOM.WW.p.14.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego  parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32  o powierzchni 52,33m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 34,91m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 14,31m²;
 • pomieszczenie  wc o pow.  3,11m²

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2700 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu – 6 października 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-09-10  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

Biała Podlaska dnia 10.09.2020r.

ZGL DOM.WW.p.13.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności

w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12 o powierzchni 67,23m² , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow.43,74m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 10,85m²,
 • pomieszczenie nr 3 o pow.10,67m²,
 • pomieszczenie  w-c o pow. 1,97m²

Cena wywoławcza  netto 30zł/m²; wadium 4.050zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 22 września 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie
1
2017-11-17
2017-11-27
zakończone